Dutch Audio

Hello, Hi Hallo
Good morning Goedemorgen
Good afternoon Goedemiddag
Good evening Goedeavond
Good night Goedenacht
Welcome Welkom
How are you? Hoe gaat het ermee?
How's it going? Hoe gaat het ermee?
I'm doing very well Het gaat erg goed met mij
And you? En met u?
Very well thanks Heel goed, bedankt
What's your name? Wat is uw naam?
My name is ... Mijn naam is …
I'd like to introduce you to... Ik stel u graag voor aan …
Pleased / Nice to meet you Aangenaam kennis te maken
It's A Pleasure To Meet You Het is een genoegen om u te ontmoeten
I'm very happy to meet you Ik ben erg blij om u te ontmoeten
I'm delighted to meet you Ik ben blij om u te ontmoeten
Where are you from? Waar komt u vandaan?
I come from ... Ik kom uit …
I'm a student. Ik ben student
What do you do? Wat doet u in het dagelijks leven?
I work ... Ik werk
How old are you? Hoe oud bent u
I am ... years old Ik ben … jaar
Excuse me Neemt u mij niet kwalijk
Sorry Sorry
Thank you Bedankt
Do you speak Dutch? Spreekt u Nederlands
Yes a little Ja, een klein beetje
I don't speak French well. Ik spreek bijna geen Frans
How do you say ... in Dutch? Hoe spreekt u … uit in het Nederlands?
I understand Ik begrijp het
I don't understand Ik begrijp het niet
Do you understand? Begrijpt u het?
Could you repeat that, please? Wilt u dat alstublieft herhalen
Could you speak more slowly? Kunt u iets langzamer spreken?
Please write it down Schrijft u het even op, alstublieft
What does this mean? Wat betekent dit?
It was nice talking to you Het was leuk om met u te praten
It was really good talking to you Het was erg leuk om met u te praten
I enjoyed good talking to you Ik vond het erg fijn om met u te praten
I enjoyed our conversation Ik heb genoten van ons gesprek
Goodbye Tot ziens
I'll talk to you later Ik spreek u later
Talk to you later Ik spreek u later
Have a nice weekend Prettig weekend
Have a nice day Prettige dag
I'll see you later Tot straks
See you later Tot straks
I'll see you Tot ziens
See you Tot ziens
Take care of yourself Zorg goed voor uzelf
Take care Pas goed op uzelf
Bon voyage Goede reis